0800238597
โทรปรึกษาเราฟรี !

What is PPC advertising?

Billions of users on Facebook, Google, YouTube, Bing, Yahoo and other social networks and specialized websites with the possibility of exact tagging to target a group of people.

22

percents of PPC campaigns making 500% ROI

53

percents of paid-search clicks account mobile devices

36

percents of searches on Google are associated with location

23

percents of searchers click on paid ads

46

percents of the clicks gets for top 3 paid advertising spots

36

percents of searches on Google are associated with location

How does PPC advertising work?

Keyword selection
Create advertisement
Collection of statistics
Conversion rate optimization

Testimonials

We are Google, Bing and Yahoo certified agency

In our company, you can order contextual advertising in the services of Google Ads, Bing, and Yahoo, as well as targeted advertising on Facebook, YouTube and other social networks. Search engines allow placing ads on both search results pages and specialized websites.

Get a free quote

  Choose services
  Social Media MarketingPPC AdvertisingSE MarketingLocal SEOSEO
  Reputation ManagementWebsite DevelopmentContent MarketingE-mail MarketingConversion Rate

  About

  ProfessWP เป็นผู้ให้บริการด้านสื่อออนไลน์ครบวงจร(Total Online Solution Provider) เช่น การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ธุรกิจด้วย WordPress รวมถึงให้คำปรึกษาและสนับสนุนดูแลแก้ปัญหาด้านเทคนิค,ทำการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ต(Internet Marketing),การทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ (Search Engine Optimization)

  Contact Us

  0800238597,0899231358

  1

  support@professwp.com

  1

  อาคาร 567 ชั้น 3 ซอยพระรามเก้า 51 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

  Line ID : professwp

  1

  © 2018 ProfessWP. All rights reserved