089-923-1358
Customer Support
11,600

THEME SELECTION

48,500

TOTAL PLUG IN

75,000,000

NUMBER OF CMS WORDPRESS WEBSITE

Advance.Innovative.Creative

เว็บไซต์สามารถช่วยในการเพิ่มเสริมศักยภาพของธุรกิจของคุณให้อยู่เหนือคู่แข่งและสร้างแบนด์ให้แข่งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้ เปรียบเสมือนเป็นออฟฟิศหรือหน้าร้านค้าที่ออนไลน์อยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 365 วันโดยไม่มีวันหยุดเป็นตัวตนที่ลูกค้าสามารถเข้าถึง ติดต่อ สอบถาม รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมต่อกับ Social Media ต่างๆ เช่น FaceBook, Youtube, Line, WhatApp เพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักในท้องตลาดมากยิ่งขึ้นไปได้

Create Reliable
Re-Marketing
Measure Results
Big Experience
Team that you can trust
ออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ สร้างความสมดุลระหว่างเนื้อหาและเป้าหมายตามแต่ละประเภทของเว็บไซต์ เช่น บล็อก ,เว็บไซต์โฆษณา ,เว็บไซต์กิจกรรม ,เว็บไซต์แสดงผลงาน ,เว็บไซต์ข่าว ,เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce)
Strong Team
Leading in the industry specialists
ทีมนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์ม WordPress ของเรามีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานเป็นอย่างดี เช่น มาตราฐานองค์ประกอบและเนื้อหาของเว็บไซต์ การเข้าถึงเว็บไซต์ และการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหา (SEO Friendly)
Personal Training
Take into the specifics of your business
อบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม WordPress รวมถึงการดูแลเว็บไซต์และให้คำแนะนำทางเทคนิค เช่น การใช้งานหน้าต่างควบคุม (Dashboard)ในการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเนื้อหาได้ด้วยตนเองหลังจากทางเราทำการส่งมอบเว็บไซต์ให้ลูกค้าแล้ว

CMS Website Design & Development Process

ระบบของ ProfessWP ดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดเพื่อให้ผลลัพธ์จากแนวคิดทั่วไปจนถึงเว็บไซต์ เพื่อการใช้งาน เราปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมในด้านกระบวนการการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ อบรมและปฏิบัติงานจริง ขั้นตอนหลักของวิธีการทำงานของเรามีดังต่อไปนี้

Step 1
การริเริ่มแนวคิด
ในขั้นตอนแรก เราจะพูดคุยและยืนยันคำสั่งตามวัตถุประสงค์ ข้อมูล การรวบรวมองค์ประกอบที่เป็นอัตลักษณ์ของบริษัทเพื่อนำไปออกแบบเว็บไซต์ เช่น สัญลักษณ์ สีและรูปภาพของบริษัท
Step 2
การวิเคราะห์และการออกแบบ
ขั้นตอนที่สองเป็นการระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าชมเว็บไซต์ ประเภทของข้อมูลที่จะใช้แสดงผล การเข้าถึงข้อมูลและรูปแบบในการค้นหากลุ่มเป้าหมาย
Step 3
โครงสร้างข้อมูล
ขั้นตอนนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างเฟรมเวิร์กของการออกแบบเว็บไซต์โดยรวม เพื่อให้มั่นใจเรื่องโซลูชั่นด้านการใช้งานและเทคนิค
Step 4
การออกแบบเว็บไซต์
ขั้นตอนถัดไปคือการรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ได้จากขั้นตอนแรกและโครงสร้างข้อมูลโดยรวมเพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักออกแบบเว็บไซต์ของเราในการสร้างรูปลักษณ์และการใช้งานของเว็บไซต์ใหม่
Step 5
แนวคิดการจัดการ
ในขั้นตอนถัดไป ProfessWP จะออกแบบ สร้างสรรค์และทดสอบเว็บไซต์ใหม่ซึ่งใช้วิธีการทำงานของ CMS รวมทั้งรหัสพัฒนาตามคำสั่งพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานและเทคนิค
Step 6
การย้ายระบบหรือข้อมูล
ProfessWP จะใช้เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการย้ายเนื้อหาจากเว็บไซต์เดิมไปยังเว็บไซต์ใหม่ที่เป็นแฟลตฟอร์ม CMS ใหม่
Step 7
การฝึกอบรม
เราเชื่อว่าในกระบวนการการย้ายข้อมูลจำเป็นต้องมีการถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะด้านการจัดการเว็บไซต์ CMS เราจึงจะจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตลอดทั้งโครงการ
Step 8
การปฏิบัติงาน
เราจะย้ายกระบวนการการพัฒนาเว็บไซต์ไปยังพื้นที่การจัดทำเว็บไซต์เพื่อทดสอบการใช้งาน ดังนั้น เราจะจัดทำเว็บไซต์ใหม่พร้อมแพลตฟอร์ม CMS อย่างเหมาะสมโดยปราศจากข้อบกพร่องทางเทคนิคก่อนนำไปให้กลุ่มเป้าหมายใช้งานจริง
Step 9
การจัดทำเว็บไซต์
เราขยายการให้บริการต่ออีก 30 วันหลังจากให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาด้านเทคนิค นอกจากนี้เรายังมอบบริการทางเลือกในการดูแลรักษาระบบและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
Step 10
การเฝ้าติดตามโครงการ
ProfessWP จะมอบหมายให้ผู้จัดการโครงการเฝ้าติดตามการดำเนินโครงการและทำหน้าที่รับผิดชอบให้โครงการเว็บไซต์ใหม่เสร็จสมบูรณ์

ติดต่อสอบถามหรือกรอกข้อมูลเพื่อขอใบเสนอราคา

  เลือกบริการที่ต้องการ
  จดทะเบียนโดเมน (Register Domain)เว็บไซต์โฮสติ้ง (Hosting Website)ระบบอีเมลผู้ใช้งาน (User Email)ออกแบบโลโก้ (Logo Design)ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ (CMS)ระบบเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application)ชำระเงินออนไลน์ (Online Payment)ระบบ 2 ภาษา (Multi Language)
  สนทนาสด (Live Chat)รายงานวิเคราะห์เว็บไซต์ (Website Analytics)เสิร์ชเอนจิ้น ออพติไมซ์เซชั่น (SEO)สนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support)อบรมการใช้งาน (Training)อีเมลมาร์เก็ตติ้ง (Email Marketing)กูเกิลแอดเวิดส์ (Google Adwords)โฆษณายูทูป (Youtube Advertisment)

  About Us

  ProfessWP เป็นผู้ให้บริการด้านสื่อดิจิตอลออนไลน์ครบวงจรที่ได้รับการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ เรามีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ระบบจัดการเนื้อหา CMS ( Contents Management System)  ที่ได้รับความนิยม เช่น WordPress, Joomla, Drupal, Magento, และ osCommerce ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าของเราได้มีเว็บไซต์ที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังมีบริการทำตลาดออนไลน์บนโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube และเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของกูเกิล (Google Platform) เพื่อช่วยในการโปรโมทธุรกิจสินค้าหรือบริการของลูกค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

  Contact Us

  089-923-1358

  info@professwp.com

  support@professwp.com
  1
  Studio 98 รามคำแหง 94 สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

  Copyright © 2018-2023 Professwp.com  All rights reserved.