089-923-1358
โทรปรึกษาเราฟรี !

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ WordPress ด้วยการใช้งานแคช

การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ WordPress ด้วยการใช้งานแคช (Cache) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้โหลดได้เร็วขึ้นและลดการใช้งานทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ ด้วยการจัดเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งไว้ในหน่วยความจำแคช ซึ่งช่วยลดการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือการประมวลผลที่ซ้ำซ้อนในทุกครั้งที่มีการเข้าถึงเว็บไซต์นี่คือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ WordPress ด้วยการใช้งานแคช:

 1. ติดตั้งปลั๊กอินแคช: เริ่มต้นโดยการติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอินแคชบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ เช่น “W3 Total Cache” หรือ “WP Super Cache” ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีและได้รับความนิยมในการจัดการแคชใน WordPress.
 2. กำหนดค่าแคช: เมื่อติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอินแคช ให้คลิกที่เมนูการตั้งค่าของปลั๊กอินแคช เพื่อกำหนดการตั้งค่าต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการกำหนดเวลาในการเก็บแคช เลือกเนื้อหาที่จะแคช เปิดใช้งานการบีบอัดและการปรับแต่งอื่น ๆ ตามความต้องการของคุณ.
 3. ทดสอบและตรวจสอบ: เมื่อกำหนดค่าแคชเสร็จสิ้น คุณควรทดสอบและตรวจสอบว่าแคชทำงานอย่างถูกต้อง และว่าเว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่ ลองใช้งานเว็บไซต์ของคุณและดูว่าหน้าเว็บโหลดเร็วขึ้นหรือไม่ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google PageSpeed Insights เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์และดูว่าการใช้งานแคชได้มีผลกระทบกับคะแนนความเร็วของเว็บไซต์หรือไม่.
 4. อัปเดตแคช: เมื่อคุณมีการแก้ไขหรืออัปเดตเนื้อหาในเว็บไซต์ อย่าลืมอัปเดตแคชเพื่อให้แสดงผลล่าสุดของเนื้อหา ปลั๊กอินแคชบางตัวสามารถตั้งค่าให้แคชอัปเดตอัตโนมัติหลังจากมีการแก้ไขเนื้อหา แต่หากไม่สามารถทำได้ คุณอาจต้องอัปเดตแคชด้วยตนเองเมื่อครบรอบหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ.
 5. การดูแลรักษาแคช: แม้แคชจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ แต่ในบางกรณีอาจเกิดปัญหาเมื่อแคชถูกบันทึกเก็บไว้เป็นเวอร์ชันเก่า หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าแคชยังคงทำงานอย่างถูกต้อง

คุณควรทำการดูแลรักษาแคชอย่างสม่ำเสมอ โดยคำแนะนำต่อไปนี้อาจมีประโยชน์:

 • ตรวจสอบการตั้งค่าแคช: ตรวจสอบการตั้งค่าแคชเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าให้เหมาะสมตามเว็บไซต์ของคุณ ตรวจสอบว่าแคชถูกตั้งค่าให้แคชเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและเพจที่มีการอัปเดตใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นเวอร์ชันล่าสุดของเนื้อหาทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • เคลียร์แคชเมื่อจำเป็น: เมื่อคุณทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์ เช่น การอัปเดตโพสต์หรือเพจ คุณควรเคลียร์แคชเพื่อให้แคชอัปเดตและแสดงผลล่าสุดของเนื้อหา ปลั๊กอินแคชบางตัวมีตัวเลือกในการเคลียร์แคชด้วยตนเอง หากไม่สามารถทำได้ให้ตรวจสอบคู่มือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องของปลั๊กอินแคชเพื่อดูวิธีเคลียร์แคชด้วยตนเอง
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพแคช: ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคชเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพในการเพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ ในบางกรณี การใช้งานแคชอาจไม่เพิ่มประสิทธิภาพเมื่อมีการใช้งานส่วนเสริมหรือปลั๊กอิน
 • ตรวจสอบการใช้งานแคช: ตรวจสอบว่าแคชทำงานอย่างถูกต้องและมีผลเสียต่อเว็บไซต์หรือไม่ หากพบปัญหาในการใช้งานแคช เช่น การแสดงเนื้อหาไม่ถูกต้องหรือมีการแคชข้อมูลที่ไม่เหมาะสม คุณควรตรวจสอบการตั้งค่าแคชและปรับปรุงตามความเหมาะสม
 • ใช้แคช CDN (Content Delivery Network): การใช้งาน CDN สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้อีกด้วย โดย CDN จะเก็บสำเนาข้อมูลแคชบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับผู้ใช้งาน ทำให้เว็บไซต์โหลดเร็วขึ้นและลดการใช้งานทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์
 • ตรวจสอบปลั๊กอินและธีม: ในบางกรณี ปลั๊กอินหรือธีมที่คุณใช้บนเว็บไซต์ WordPress อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของแคช คุณควรตรวจสอบว่าปลั๊กอินและธีมที่ใช้งานเข้ากับแคชได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หากพบปัญหาใด ๆ คุณควรพิจารณาการปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงปลั๊กอินหรือธีมเพื่อให้เข้ากันได้กับแคชให้ดีขึ้น
 • สำรวจการใช้งานทรัพยากร: หากคุณพบว่าเว็บไซต์ยังคงมีปัญหาในการโหลดหรือการใช้งานทรัพยากร
 • ปรับแต่งแคชเพิ่มเติม: บางครั้งการปรับแต่งแคชในระดับสูงอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ได้อีก เช่นการใช้งานแคชชั้นสูง เช่นแคชเลเยอร์หรือแคชข้อมูลฐานข้อมูล เพื่อลดการเรียกข้อมูลซ้ำซ้อนหรือการประมวลผลที่เป็นทุกข์ใจในเว็บไซต์ของคุณ
 • อัปเกรดเซิร์ฟเวอร์: หากคุณพบว่าเว็บไซต์ยังคงมีปัญหาในการโหลดหรือประสิทธิภาพที่ไม่ดีมากพอ อาจจะเป็นเพราะเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้งานมีข้อจำกัดในการรองรับการเรียกข้อมูล ในกรณีนี้คุณอาจพิจารณาอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ เช่นเลือกใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือบริการเว็บโฮสติ้งที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของคุณ
 • ตรวจสอบปัญหาอื่น ๆ : อย่าลืมตรวจสอบปัญหาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย ตรวจสอบรหัสสถานะ HTTP เพื่อดูว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการโหลดหรือการเข้าถึงเนื้อหา ดูว่ามีประเด็นการเชื่อมต่อฐานข้อมูลหรือการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ถูกต้อง และประเมินปัญหาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบในการโหลดหน้าเว็บ

การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ WordPress ด้วยการใช้งานแคชเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและต้องการการปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากคุณทำการปรับแต่งแคชอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ WordPress ของคุณและช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

About Us

ProfessWP เป็นผู้ให้บริการด้านสื่อดิจิตอลออนไลน์ครบวงจร (Total Digital Solution Provider) ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ระบบจัดการเนื้อหา (CMS Website) ที่ได้รับความนิยม เช่น WordPress, Joomla, Drupal, Magento และ osCommerce) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจ (Business Web Application) รวมถึงทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) บนโซเชียลมีเดียต่างๆ (Social Media Marketing SMM) เช่น Facebook,Twitter, Instagram, Pinterest และ YouTube เชื่อมโยงบนกูเกิลแพลตฟอร์ม (Google Platform) เพื่อโปรโมทธุรกิจสินค้าหรือบริการของคุณ

Contact Us

089-923-1358

info@professwp.com
__empty__
support@professwp.com

1

Studio 98 รามคำแหง 94 สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Copyright © 2018-2023 Professwp.com All rights reserved.